Vrátenie tovaru a reklamácie

Chceme, aby sa vám naše produkty páčili. Ak sme sa do vášho vkusu netrafili, môžete nám bezplatne zaslať nenosené veci, bez viditeľného poškodenia.

Odstúpiť od zmluvy máte možnosť bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru. 

Ak máte otázky ohľadom vrátenia objednávky kontaktujte nás na hello@pickle.sk, alebo prostredníctvom telefónneho čísla 0948 742 553 od 8:00 do 18:00 v pracovné dni.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu a tovar, na ktorom zistil vadu ďalej nepoužívať.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Zákazník má právo na bezplatné odstránenie vady v záručnej dobe. Reklamačné konanie začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a doručením reklamovaného tovaru.

Ako postupovať pri reklamácii:
1. Pre uplatnenie reklamácie nás prosím kontaktujte, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe.
2. Tovar nám zašlite na adresu (neposielajte tovar na dobierku):
Beehive s.r.o.
P.O.BOX 13
820 07 Bratislava

3. Po prijatí reklamácie Vám pošleme informáciu o jej prijatí.
4. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Reklamácie vybavujeme obratom.
5. Pri odstrániteľnej vade je reklamácia ukončená odovzdaním nového/opraveného tovaru
6. Pri neodstrániteľnej vade je reklamácia ukončená vrátením kúpnej ceny tovaru, výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, po súhlase kupujúceho.

Vrátenie a výmena tovaru
Pri predaji tovaru prostredníctvom internetu, prípadne cez zásielkový predaj má spotrebiteľ právo odstúpiť bez uvedenia dôvodu od kúpnej zmluvy a to v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru (v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov).

Bez problémov Vám vymeníme veľkosť. Dôležité je, aby bol v tejto lehote tovar doručený na našu adresu. Tovar sa nesmie používať, poškodiť, musí byť kompletný a mať doklad o kúpe.

Tovar zašlite na našu poštovú adresu:

Beehive s.r.o.
P.O.BOX 13
820 07 Bratislava

Po tom, čo nám bude tovar určený na vrátenie doručený, Vám peniaze vrátime na účet uvedený v liste o odstúpení od zmluvy a to najneskôr do 15 pracovných dní. Táto lehota je daná zákonom. Bežne vraciame peniaze do 5 pracovných dní. V prípade, že by došlo k zdržaniu, prosím kontaktujte nás na hello@pickle.sk, aby sme to mohli napraviť.

[]